XV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

08.10.2010

15 (piątek) X 2010 r. odbędzie się kolejne Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe organizowane m.in. przez TZK. Pierwsze seminarium odbyło się w maju 1994 r. Obecne jest powiązane z 35-leciem powstania Kędzierzyna-Koźla oraz podejmie tematykę współczesnych kapitałów miejskich. Zapraszamy do do udziału w seminarium, które odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27. Początek seminarium o godz. 9.45. W załączeniu ramowy program Kliknij tutaj.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z SEMINARIUM [ FOT. TADEUSZ PŁÓCIENNIK ]

SZKICE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE XIII

03.09.2010

Towarzystwo uczciło 35 urodziny Kędzierzyna-Koźla wydaniem kolejnego tomu Szkiców. Tom XIII zawiera osiem artykułów, biogram oraz kronikę miasta za 2008 i 2009 r. (224 str.).
Zapraszamy do zapoznania się z tekstami autorskimi.

Akwarele Janiny Walas dla muzeum

31.08.2010

Janina Walas przekazała muzeum TZK akwarele przedstawiające charakterystyczne motywy kozielskiej Starówki, uroki przyrody i pejzaże przemysłowe naszego miasta.

Towarzystwo dziękuje Pani Janinie za cenne upominki

Dary od przedszkolaków z "13"

31.08.2010

Pani dyrektor Przedszkola nr 13 Lucyna Witkowska przekazała Muzeum TZK dwa dary, które zebrali jej wychowankowie.

Są to: wiekowy magiel i maszyna do szycia.
Zarząd TZK dziękuje za przekazane dary.

Wakacyjne nabytki muzeum TZK

08.08.2010

Zbiory muzeum TZK wzbogaci�y si� ostatnio o dawny regionalny str�j dziewcz�cy (�lask Opolski)�oraz�kopi� �redniowiecznej ikony Matki Boskiej z Ko�la�(napisana przez Zenona Wod�). Orygina� znajduje si� w kozielskim ko�ciele p.w. �w. Zygmunta i Jadwigi �l�skiej. Dzieje ikony-obrazu opisuje m.in. Romuald �abicki w ksi��ce Z kart znanej i nieznanej historii Miasta Ko�la, K�dzierzyn-Ko�le 2006.���
Zakupy eksponat�w by�y mo�liwe dzi�ki dotacji Urz�du Miasta i hojno�ci darczy�c�w TZK.
Zapraszamy do zobaczenia eksponatów.

Nowy nabytek muzeum TZK

11.06.2010

Ryszard Hałuszka, mieszkaniec ulicy Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu przekazał nieodpłatnie muzeum TZK magiel z początku XX w.  Zarząd TZK serdecznie dziękuje za przekazany dar.

Czytaj więcej...

NOWA KSIĄŻKA POSEMINARYJNA

20.02.2010

K�dzierzyn-Ko�le. Kultura miasta - kultura w mie�cie - to ksi��ka b�d�ca pok�osiem XIV K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego. Sk�ada si� z 19 tekst�w podejmuj�cych opisy instytucjonalnego �ycia kulturalnego w naszym mie�cie na tle og�lnych przemian kultury.
W ksi��ce znajduje si� r�wnie� wspomnienie o prof. Karolu Joncy - Honorowemu Obywatelowi Miasta, podejmuj�cego w swoich badaniach tematyk� zwi�zan� z Ziemi� Kozielsk�. Ksi��ka jest wyrazem kilkuletniej wsp�pracy regionalnych o�rodk�w akademickich, organizacji III sektora i samorz�du miejskiego.

Czytaj więcej...

Nowa wystawa czasowa w Baszcie

15.02.2010

12 lutego 2010 r. nast�pi�o w Baszcie otwarcie nowej wystawy malarskiej� Swoje pasje i mo�liwo�ci odkrywamy ca�e �ycie.� Prezentuje ona dorobek malarski Danuty �alik i Urszuli Marciszewskiej.� Zapraszamy do jej ogl�dania w godzinach otwarcia Baszty.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z CZASOWEJ WYSTAWY

Spacery po miescie

Spacery po mieście
z przewodnikiem


ZAPRASZAMY !!!

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK