XVII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

21.09.2012

ZOBACZ PROGRAM SEMINARIUM

15 pa?dziernika 2012 r. odb?dzie si? XVII K?dzierzy?sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. K?dzierzyn-Ko?le. Sport i rekreacja w zmieniaj?cych si? realiach spo?ecznych (patronat naukowy: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studi?w Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu; organizatorzy: Urz?d Miasta w K?dzierzynie-Ko?lu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w K?dzierzynie-Ko?lu, Miejski O?rodek Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu).

Program seminarium przewiduje referaty 12 os?b, kt?re b?d? m?wi?y o sporcie nie tylko w naszym mie?cie. Kilka os?b zadeklarowa?o napisanie artku??w o k?dzierzy?sko-kozielskim sporcie w ostatnich latach do planowanej publikacji poseminaryjnej.

W dniu? seminarium otwarta b?dzie okoliczno?ciowa wystawa
Lokalne IMPREZY sportowe. Z archiwum TZK.

Miejscem obrad b?dzie Dom Kultury w Ko?lu (ul. Skarbowa 10). Pocz?tek Seminarium: 15 (poniedzia?ek) X 2012 r. o godz. 9.45. ?

 Baszta zaprasza

05.09.2012

5.09 o godz.17.00?odby?o si?uroczyste otwarciewystawy "Rze?by w drewnie". ? Prezez TZK Jerzy Drzewiecki przedstawi? przyby?ym go?ciom i zwiedzaj?cym Zygmunta Cedora. Artysta to?rze?biarz amator. Tworzy p?askorze?by i rze?by w drewnie??o r?nej tematyce. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY ZYGMUNTA CEDORA

Współpraca TZK z ZAK S.A.

04.07.2012

W dniu 04 lipca 2012 r. Prezes Jerzy Drzewiecki?w obecno?ci cz?onk?w Zarz?du?TZK?wr?czy? podzi?kowanie na r?ce?Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa?Zarz?du ZAK S.A.?Adama Leszkiewicza, za wieloletni? opiek? i wsparcie dzia?alno?ci?Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. ZAK S.A.? pe?ni rol? mecenasa kultury w naszym mie?cie.

Spotkanie up?yn?o w mi?ej, serdecznej atmosferze i zaowocowa?o?obietnic? kontynuowania dalszej wsp?pracy.

Czytaj więcej...

Goście z Czech

02.07.2012

29 czerwca 2012 r. ?Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odwiedzili
?go?cie z Czech.?Uczestnicy wycieczki bior??udzia??w?konkursie fotograficznym og?oszonym przez Miejsk??Bibliotek? Publiczn?.

Czytaj więcej...

Spotkanie z malarzami

20.06.2012

18 czerwca Zarz?d TZK go?ci? w Baszcie uczestnik?w Mi?dzynarodowych Spotka? Malarskich K?dzierzyn-Ko?le 2012 Prezes TZK Jerzy Drzewiecki przywita? artyst?w przyby?ych z r?nych stron Polski i z kraj?w s?siednich oraz Komisarza
Pleneru Adama Zbiegieniego.
Minut? ciszy uczczono pami?? ostatnio zmar?ych artyst?w. Romualda Wilka z Krakowa i Oskara Pawlasa z Czech. Spotkanie s?u?y?o wymianie informacji o mie?cie i o pracy malarzy, utrwalajacych na swych obrazach uroki zmieniajacego si?K?dzierzyna-Ko?la.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY MALARZY

Rejs

27.05.2012

19. 05. 2012 r. członkowie i sympatycy TZK wyp?yn?li?statkiem?wycieczkowym "Silesia"?na rejs?po Odrze w g?r? rzeki i z powrotem.?Uczestnicy skorzystali z mo?liwo?ci?p?yni?cia w d? Odry?do?"Marina Lasoki". Wsp?lna kolacja oraz ?piewanie znanych turystycznych szlagier?w,?wprowadzi?o uczestnik?w w dobry humor i ch?? ponownego rejsu.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z REJSU
[ fot. Emilia Bandrowska, Andrzej Hynek ]

Goście w Muzeum TZK

18.05.2012

 

W dniu 14 maja 2012 r. Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej?w Baszcie odwiedzili go?cie z Indii, Chin i Ukrainy w towarzystwie?przedstawicieli Zespo?u Szk? Miejskich nr 2 z K?odnicy.

Podziękowanie dla mecenasa TZK

07.05.2012

W dniu 25. 04. 2012r. prezes TZK Jerzy Drzewiecki wręczył podziękowanie  Zarządowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego M+ z o.o. za wspieranie działalności naukowo badawczej i kolekcjonerskiej.
P
rezes TZK wręczył na ręce pani Marii Klimek tekst podziękowania wraz z  darem dla firmy, którym był obraz olejny.

Spacery po miescie

Spacery po mieście
z przewodnikiem


ZAPRASZAMY !!!

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK