W Baszcie święta tuż tuż...

28.02.2016

Kolejne warsztaty w Baszcie cieszyły się dużym “wzięciem”. Przybyło na nie więcej uczestników niż się zapisało. Warsztaty prowadziła Pani Agata Drzewiecka, która w sposób przystępny pokazała dzieciom praktycznie krok po kroku jak robi się kartki w technice quilingu.

Kolejka dzieci do Pani Agaty z prośbę o indywidualną poradę nie miała końca. Zajęcia przypadły do gustu dzieciom i ich rodzicom, a ich efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wszystkie dzieci wyszły z zajęć z kilkoma własnoręcznie wykonanymi kartkami. Jest więc co wysłać na święta.


ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW

Kędzierzyn-Koźle - 40 lat

26.02.2016

Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku (red. E. Nycz) – to książka z materiałami z XX Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego (14 X 2015). Składa się z 9 tekstów autorskich omawiających problemy naszego miasta na szerszym tle zmian cywilizacyjnych. Autorzy reprezentują różne środowiska zawodowe i naukowe, dając tym samym ciekawy opis naszej miejskiej rzeczywistości.

Zapraszamy do zapoznania się z książką.


ZOBACZ OKŁADKĘ ORAZ SPIS TREŚCI

Podsumowanie roku 2015

04.01.2016

Podsumowanie 2015 r. w pracy TZK

4 zebrania statutowe Zarządu TZK

Liczba członków w XII`2015 - 179. Liczba nowoprzyjętych członków TZK – 2

Liczba dni otwarcia muzeum w ciągu roku 132.

Liczba odwiedzających 3036 osób. Średnia dzienna odwiedzin w Baszcie 23 osoby.

Zorganizowano 3 spotkania warsztatowe oraz tzw. noc muzeów.

Zorganizowano XX Kędzierzysko-Kozielskie Seminaria Naukowe “Kędzierzyn-Koźle - 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku”.

Zorganizowano 2 tematyczne wystawy czasowe.

Muzeum TZK wzbogaciło się o 8 nowych eksponatów.

W wyniku przekazania darów i zakupów biblioteka TZK wzbogaciła się o 63 pozycje książkowe o tematyce lokalnej i regionalnej.

W 2015 r. opracowano zbiory biblioteczne według działów regionalnych Bibliografii Województwa Opolskiego.

Prezydium Zarządu TZK dziękuje wszystkim, którzy włączyli się swoją pracą, radą czy wsparciem finansowym w realizację działalności statutowej TZK.

XX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

09.10.2015

14 pa�dziernika 2015 r. w Domu Kultury "Ko�le" odb�dzie si� XX K�dzierzy�sko-Kozielskie Seminarium Naukowe. Jest to ma�y jubileusz wydarzenia, kt�re pierwszy raz zaistnia�o w 1994 r. Dorobek naukowy (ksi��kowy) kolejnych seminari�w jest znaczny, ale ma�o znany w �rodowisku lokalnym. K�dzierzyn-Ko�le jest jedynym miastem w kraju, w kt�rym cyklicznie odbywaj� si� owe municypalne spotkania samorz�dowc�w, naukowc�w i zainteresowanych mieszka�c�w podejmuj�c lokalne i regionalne problemy spo�eczno-kulturowe i gospodarcze.�

Tym razem uczestnicy seminarium podejm� tematyk�: "K�dzierzyn-Ko�le - 40 lat. Priorytety miasta i mieszka�c�w na pocz�tku XXI wieku".

Prosimy o zapoznanie si� z planem seminarium i uczestnictwo w nim. Zapraszamy!

ZOBACZ KILKA ZDJĘĆ Z SEMINARIUM

Sobotnia wycieczka nauczycieli

29.09.2015

Baszta go?ci?a 19 wrze?nia?emerytowane panie nauczycielki z r?nych zak?tk?w polski. Mamy nadziej?, ?e wycieczka, kt?r? oprowadza?a Pani Urszula Wi?cek przybli?y?a przyjezdnym go?ciom cho? troch? histori? miasta.

Pozdrawiaj?c odwiedzaj?ce Panie przedstawiamy?relacj? fotograficzn?.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY NAUCZYCIELI

Noc muzeum w fotografii

24.09.2015

W pi?tek 18 IX przez szeroko otwarte drzwi Baszty wesz?o na noc muzeum i ogl?danie podziemi ponad 100 os?b. Rz?sisty wieczorny deszcz zako?czy? dochodzenie zwiedzaj?cych do podziemi.?Prosimy o zapoznanie si? z relacj? zdj?ciow?.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NOCY MUZEUM

 

Półkoloniści w Baszcie

29.07.2015

22 lipca 2015 r. kozielsk? Baszt? odwiedzi?y dzieci z p?kolonii z osiedla Azoty. M?odzi wycieczkowicze wspi?li si? na zrekonstruowan? wie??, zajrzeli przez kraty do piwnicznych loch?w oraz podziwiali zbiory zgromadzone w muzeum. Dla kolonist?w by?o to pierwsze spotkanie z zabytkami i lokaln? histori? naszego miasta.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z P?KOLONII

Nowy nabytek muzeum TZK - rybacka łódź rzeczna

14.06.2015

10 czerwca Muzeum TZK wzbogaci?o si? o kolejny cenny eksponat. Pan Ginter-Franciszek Ryborz wykona? i przekaza? muzeum replik? odrza?skiej ?odzi rzecznej. Muzeum posiada ju? specjalistyczne sieci i kosze s?u??ce do po?owu ryb na Odrze.?Zebrane?eksponaty s? zacz?tkiem?ekspozycji powi?zanej z rzek? Odr?,?kt?ra uka?e ?ycie codzienne i dzia?alno?? ludzi w dawnych osadach nadrzecznych.

Kultur? ryback? na tym terenie omawia artyku? G-F. Ryborza "Rybo??wstwo stawowe, rzeczne i potokowe" zamieszczony w "Szkicach K?dzierzy?sko-Kozielskich" XIV-XV".

Zapraszamy do?zobaczenia nowych eksponat?w.

ZOBACZ ZDJĘCIA NOWEGO NABYTKU

Legenda kozielska – warsztaty rysunkowe

20.05.2015

W sobot? 16.05.2015 r. odby?y si? w Baszcie zaj?cia plastyczne po?wi?cone “Legendzie kozielskiej, czyli jak powsta?o miasto Ko?le”. Zaj?cia poprowadzi?y wsp?lnie Panie Helena Bulanda - sekretarz TZK, kt?ra opowiedzia?a zgromadzonym go?ciom legend? o z?ych braciach Koz?ach oraz nauczycielka plastyki Pani El?bieta Setnicka, kt?ra wprowadzi?a dzieci i rodzic?w w tajniki sztuki rysunkowej i malarskiej. Podczas warsztat?w powsta? szereg prac wykonanych r?nymi technikami malarski, w tym r?wnie? komiks. Mini-wystawa do obejrzenia w Baszcie.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK