Smutna wiadomość z Opola

25.04.2021

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej z żalem informuje, że zmarł
dr hab., prof. IŚ i PO
Stanisław Senft (9 II 1944 – 14 IV 2021)

Profesor Stanisław Senft był od prawie 40 lat związany z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej.

Urodził się w Warszawie, gdzie jako niemowlę przeżył powstanie warszawskie. W sierpniu 1945 r. trafił z matką do Opola. Opole stało się przestrzenią wzrastania i edukacji. Tu też kształcił się, kończąc w 1967 r. studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Już pod koniec studiów podjął pracę w ówczesnym Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Prowadzone w placówce badania uwieńczył obronioną w 1975 r. rozprawą doktorską pt. „Zatrudnienie jeńców wojennych i cywilnych robotników przymusowych w rolnictwie śląskim podczas II wojny światowej”. W 1957 r. związał się z Instytutem Śląskim w Opolu, w którym kontynuował badania, których efektem był awans naukowy w postaci uzyskania habilitacji (na podstawie rozprawy pt. „Gospodarcze i społeczne skutki uprzemysłowienia Śląska Opolskiego w latach 1950–1955”) zapewniającej kolejne stanowisko w Instytucie Śląskim – docenta (1997) oraz profesora (1998). Pracując w Instytucie pełnił funkcje kierownika pracowni, kierownika zakładu, na koniec zastępcy dyrektora i dyrektora w latach 2001 – 2007. W 1998 r. rozpoczął aktywność dydaktyczną jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Opolski, następnie Politechnika Opolska). W latach 2011–2018 uczestniczył w pracach Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Jego dorobek publikacyjny tworzy ponad 430 pozycji, w tym 7 prac autorskich i współautorskich. Dowodem uznania osiągnięć naukowych i organizacyjnych stały się odznaczenia państwowe – Złoty Krzyż Zasługi (1985, 1997), odznaka „Zasłużonemu Opolszczyźnie” (1983), medal „Zasłużony dla Instytutu Pamięci Narodowej” (1997), Złota Odznaka Instytutu Śląskiego (1997) oraz Złoty Medal Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Profesor Stanisław Senf został poproszony przez dr Ryszarda Pacułta – ówczesnego prezesa TZK o naukową opiekę nad Szkicami Kędzierzyńsko-Kozielskimi, które redagował samodzielnie w latach 1985 – 2005, następnie współredagował do 2010 r. (w sumie 13 tomów). Był redaktorem naukowym monografii: 50 lat Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (1998) oraz współredaktorem kolejnej pozycji o kędzierzyńskich Azotach: 60 lat ZAK S.A. Zakład – ludzie – miasto. Fakty i wspomnienia (2009). W 2001 r. przyczynił się wspólnie z pracownikami Instytutu Śląskiemu od napisania sporej części monografii Kędzierzyna-Koźla (Kędzierzyn-Koźle. Monografia miasta, red. E. Nycz, S. Senft, Opole 2001). W 2007 r. współredagował ważną książkę omawiającą militarną pozycję Koźla w dziejach: Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle (2007).

Profesor Senft uczestniczył czynnie w 11 Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariach Naukowych wzbogacając wiedzę o społeczno-gospodarczych przemianach na ziemi kozielskiej. W 2013 r. przez zarząd TZK został nagrodzony medalem Za zasługi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.

W zmarłym Profesorze środowisko regionalistów i mieszkańców naszego miasta traci cenionego historyka – rozważnego, dobrego, otwartego na innych ludzi Człowieka.
Cześć jego pamięci!

W imieniu członków Towarzystwa – Prezes TZK

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK