XXIII Zjazd TZK - nowe władze stowarzyszenia

29.11.2014

29?listopada 2014 r. odby? si? XXIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TZK. Sala w Miejskim O?rodku Kultury zgromadzi?a 40 cz?onk?w Towarzystwa oraz zaproszone osoby.?Zjazd podsumowa? ostatnie 4 lata pracy Towarzystwa (materia?y w zak?adkach), a?dyskusja wskaza?a kierunki?pracy stowarzyszenia w najbli?szym okresie.

Delegaci wybrali w?jawnym g?osowaniu zarz?d (13 os?b), komisj? rewizyjn? (5) i s?d kole?e?ski (3).?Zarz?d po ukonstytuowaniu si? wybra? prezesa TZK na kadencj? 2014-2018, kt?rym zosta??Edward Nycz.?Funkcje wiceprezes?w powierzono: Halinie Mi?czuk i Ma?gorzacie Skrzypczak.?Sekretarzem Towarzystwa zosta?a?Helena Bulanda a skarbnikiem Irena Czechowska.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK