Nawigacja
Aktualno艣ci
O nas...
Dokumenty
Cz艂onkowie
Wydawnictwo TZK
Zbiory muzeum
O Mie艣cie
Galeria
Kontakt


Spacery po mie艣cie z przewodnikiem
Spacery po mie艣cie
z przewodnikiem


ZAPRASZAMY !!!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoPrzypomnij hasło
O naszym towarzystwie
TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W K臉DZIERZYNIE-KO殴LU
dzia艂a od 1963 roku


Siedzib膮 TZK jest zabytkowa Baszta, zachowany fragment gotyckiego zamku kozielskiego, nasz adres:
ul. J贸zefa Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 K臉DZIERZYN-KO殴LE
Tel. 077/482 36 86

Strona internetowa: www.tzk.alfsoft.net
e-mail: towarzystwo.ziemi.kozielskiej@neostrada.pl

NIP: 749-18-43-348,
Powiatowy Bank Sp贸艂dzielczy w K臋dzierzynie-Ko藕lu Nr 81 8882 1032 2001 0027 3909 0001

Decyzj膮 S膮du Rejonowego w Opolu z dnia 06. 10.2004 r. posiadamy status organizacji po偶ytku publicznego.

S膮d Rejonowy S膮d Gospodarczy VIII Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego, ul. Ozimska 19, 45 – 057 Opole, numer KRS 0000024368, numer Regon 531 30 30 11

W Baszcie Towarzystwo gromadzi zbiory muzealne i bibliotek臋 z ksi臋gozbiorem dotycz膮cym problematyki K臋dzierzyna-Ko藕la i regionu. T臋 dzia艂alno艣膰 wspiera dotacja ze 艣rodk贸w gminnych, przyznawana w wyniku konkursu przez Urz膮d Miasta K臋dzierzyna-Ko藕la.

Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej zaprasza go艣ci:

w poniedzia艂ki w godz. 10:00 - 17:00
艣rody w godz. 10:00 - 17:00
III sobota w godz. 10:00 - 14:00

Prosimy o wcze艣niejsze, telefoniczne uzgadnianie pory zwiedzania muzeum przez grupy wycieczkowe.PREZENTACJA O NASZYM TOWARZYSTWIE
[ aktualizacja: 18.11.2013 | autor: Edward Nycz ]Kalendarium

Rok 1963
- W czerwcu w艣r贸d cz艂onk贸w Komitetu Obchod贸w 800-lecia Ko藕la zrodzi艂a si臋 inicjatywa powo艂ania do 偶ycia stowarzyszenia, kt贸re skupia艂oby mi艂o艣nik贸w miasta i regionu.
- 12. pa藕dziernika utworzono Tymczasowe Prezydium Towarzystwa Mi艂o艣nik贸w Ziemi Kozielskiej. Jego prezesem zosta艂 in偶. Edward Komosi艅ski, 贸wczesny przewodnicz膮cy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ko藕lu, a sekretarzem Henryka Kyrcz kierowniczka Referatu Kultury PRN. Opracowa艂o ono projekt statutu i zaproponowa艂o nazw臋: Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.

Rok 1964
- W styczniu Tymczasowe Prezydium og艂osi艂o „Deklaracj臋 programow膮”, w kt贸rej mi臋dzy innymi czytamy: „Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pragnie skupi膰 w swoich szeregach wszystkich, kt贸rzy kochaj膮 Ziemi臋 Kozielsk膮, chc膮 pozna膰 jej histori臋, obyczaje, pie艣ni, jej dorobek gospodarczy i kulturalny, jej bogactwo przyrody, chc膮 s艂u偶y膰 pomna偶aniu jej dorobku i pi臋kna, po to by 偶y膰 lepiej, pi臋kniej, kulturalniej”.
- 28. czerwca Walny Zjazd Za艂o偶ycielski, w kt贸rym uczestniczy艂y 94 osoby, powo艂a艂 do 偶ycia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wybra艂 jego w艂adze: zarz膮d, komisj臋 rewizyjn膮 i s膮d kole偶e艅ski oraz uchwali艂 statut TZK. Pierwszym prezesem zosta艂 in偶. J贸zef Cyprys.
- 10. pa藕dziernika statut TZK zosta艂 zatwierdzony przez Urz膮d Spraw Wewn臋trznych Prezydium Wojew贸dzkiej Rady Narodowej w Opolu i TZK zosta艂o wprowadzone do rejestru stowarzysze艅.
- W latach 60–tych TZK nie mia艂o sta艂ej siedziby. Gromadzone zbiory muzealne by艂y przechowywane w u偶yczanych kolejno pomieszczeniach: w budynku Powiatowej Rady Narodowej przy ulicy Piramowicza, w piwnicy budynku prywatnego przy ulicy Gabrieli Zapolskiej i przy ulicy Piastowskiej.

Rok 1968
Ukaza艂y si臋 pierwsze publikacje przygotowane z inicjatywy TZK. By艂y to cztery broszury popularyzuj膮ce wiedz臋 o Ziemi Kozielskiej, opracowane przez naukowc贸w i wydane przez Instytut 艢l膮ski w Opolu. Inauguruj膮 one dzia艂alno艣膰 wydawnicz膮, kt贸ra stanie si臋 jednym z g艂贸wnych nurt贸w w pracy TZK.

Rok 1970
- Po zako艅czeniu adaptacji wn臋trza odrestaurowanej Baszty dla potrzeb przysz艂ego muzeum przekazano j膮 Towarzystwu Ziemi Kozielskiej na jego sta艂膮 siedzib臋. Przeniesiono tu zgromadzone ju偶 zbiory, urz膮dzano stopniowo sta艂e wystawy, tworz膮c zal膮偶ek przysz艂ego muzeum miejskiego.
- Ukaza艂a si臋 pierwsza publikacja Ryszarda Pacu艂ta „Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Ko藕lu, 1954 -1970”, rozpoczynaj膮c Jego ponad trzydziestoletni膮 prac臋 naukow膮 i popularyzatorsk膮 po艣wi臋con膮 Ziemi Kozielskiej.

Lata 1975 - 1977
W zwi膮zku z reform膮 administracyjn膮 kraju zmieniono w 1975 r. nazw臋 naszego stowarzyszenia na Kozielsko-K臋dzierzy艅skie Towarzystwo Spo艂eczno-Kulturalne, kt贸r膮 11. grudnia 1977 r. zmodyfikowano: Towarzystwo Spo艂eczno-Kulturalne w K臋dzierzynie-Ko藕lu.

Rok 1985
Towarzystwo we wsp贸艂pracy z Instytutem 艢l膮skim w Opolu wyda艂o I tom „Szkic贸w K臋dzierzy艅sko-Kozielskich” pod redakcj膮 Stanis艂awa Senfta. Zainicjowa艂 on wydawnictwo ci膮g艂e, w kt贸rym do 2005 r. ukaza艂o si臋 10 tom贸w.

Rok 1986
23 czerwca 1986r. na Nadzwyczajnym Zje藕dzie powr贸cono do pierwotnej nazwy: Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w K臋dzierzynie-Ko藕lu.

Rok 1993
W Baszcie zorganizowano wystaw臋 „Ko藕le 艣redniowieczne w 艣wietle najnowszych bada艅 archeologicznych”. Powsta艂a w wyniku ratowniczych bada艅 wykopaliskowych prowadzonych w mie艣cie przez opolskich archeolog贸w w latach 1990 -1992. Jej scenariusz opracowali Mariusz Krawczyk i Krzysztof Spycha艂a specjali艣ci z Muzeum 艢l膮ska Opolskiego, jest ona depozytem opolskiego muzeum. Uzupe艂niaj膮 j膮 eksponaty pochodz膮ce z wcze艣niejszych bada艅 prowadzonych na terenie Ziemi Kozielskiej.

Rok 1994
- W dniach 19 – 20 maja odby艂o si臋 pierwsze „K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe”, zorganizowane wsp贸lnie przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Urz膮d Miasta K臋dzierzyn-Ko藕le, z tematem: „K臋dzierzyn-Ko藕le miasto w procesie transformacji”. Sekretarzem naukowym seminarium by艂 Edward Nycz, zaprezentowano na nim wyniki bada艅 zmierzaj膮cych do opisania osi膮gni臋膰 oraz niepowodze艅 utworzonej w 1975 roku aglomeracji K臋dzierzyn-Ko藕le. Do 2008 r. odby艂o si臋 13 seminari贸w, wszystkie pod kierunkiem naukowym Edwarda Nycza i z udzia艂em pracownik贸w naukowych z r贸偶nych uczelni wy偶szych ze 艢l膮ska i z innych dzielnic Polski.
- w grudniu opublikowano materia艂y z I Seminarium w ksi膮偶ce „K臋dzierzyn-Ko藕le miasto w procesie transformacji” pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza. Materia艂y z nast臋pnych seminari贸w by艂y sukcesywnie publikowane.

Rok 1996
Na strychu Baszty wybudowana zosta艂a nowa sala wystawowa. Jej wykonanie by艂o mo偶liwe dzi臋ki wsparciu finansowemu Zak艂ad贸w Azotowych „K臋dzierzyn”. Sala jest wykorzystywana do organizacji wystaw czasowych zmienianych 3 – 4 razy do roku.

Rok 1997
Wielka pow贸d藕, w czasie kt贸rej pod wod膮 znalaz艂o si臋 ca艂e Ko藕le, wyrz膮dzi艂a tak偶e powa偶ne i nieodwracalne cz臋sto szkody w zbiorach muzealnych TZK. Piwnica pod Baszt膮, gdzie gromadzone i eksponowane s膮 zbiory muzealne, przede wszystkim etnograficzne, zalana by艂a wod膮 przez wiele dni. Licznych eksponat贸w nie uda艂o si臋 ju偶 uratowa膰, pozosta艂e d艂ugo odczyszczano, osuszano i odrestaurowywano.

Rok 2002
Nast膮pi艂a zmiana formy finansowania dzia艂alno艣ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Dotychczas swoj膮 dzia艂alno艣膰 merytoryczn膮 TZK opiera艂o przede wszystkim na wsparciu pozyskiwanym od sponsor贸w, a sprawy finansowe zwi膮zane z utrzymanie „Baszty” prowadzi艂 Miejski O艣rodek Kultury. Od 1 stycznia po raz pierwszy uzyska艂o ono drog膮 przetargu dotacj臋 ze 艣rodk贸w Urz臋du Miasta K臋dzierzyna-Ko藕la na realizacj臋 zadania publicznego „Ochrona i prezentowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej”. Od tej pory co roku TZK przyst臋puje do konkursu o dotacj臋, prowadzi w艂asn膮 ksi臋gowo艣膰 i rozlicza si臋 ze sposobu wydatkowania pozyskiwanych 艣rodk贸w.

Rok 2004
- 28 lipca Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej uchwali艂o niezb臋dne zmiany w statucie TZK wynikaj膮ce z potrzeby dostosowania go do aktualnych wymog贸w prawnych oraz umo偶liwiaj膮ce ubieganie si臋 o status organizacji po偶ytku publicznego.
- 6 pa藕dziernika S膮d Rejonowy w Opolu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS przyzna艂 TZK status organizacji po偶ytku publicznego.

Rok 2006
9 grudnia XX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybra艂o nowe w艂adze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Po 29–letnim okresie pe艂nienia funkcji prezesa TZK dr Ryszard Pacu艂t zdecydowa艂, 偶e ju偶 nie b臋dzie kandydowa艂 w wyborach na now膮 kadencj臋. Nowy Zarz膮d wybra艂 na funkcj臋 prezesa TZK dr Edwarda Nycza, a na wiceprezes贸w Halin臋 Mi艅czuk i Jerzego Drzewieckiego. Sekretarzem zosta艂a Krystyna Rutkowska, a skarbnikiem Irena Czechowska.

Rok 2007
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w 200 rocznic臋 obl臋偶enia twierdzy Ko藕le przez Wielk膮 Armi臋 Napoleona zorganizowa艂o XI K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe na temat „Wojna i pok贸j w dziejach twierdzy i miasta Ko藕le /ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem czas贸w napoleo艅skich/”. XI Seminarium towarzyszy艂a wystawa „Ko藕le. Obrazy wojny i pokoju w zbiorach fotografii historycznej i wsp贸艂czesnej Krzysztofa Ligenzy” zorganizowana w Baszcie, siedzibie Muzeum TZK. Wiele os贸b odwiedzi艂o w tym okresie Baszt臋.
- Zbiory historyczne Baszty wzbogaci艂y si臋 o cenne pami膮tki z czas贸w napoleo艅skich przekazane naszemu muzeum przez potomk贸w majora Kajetana Sales von Spreti, kt贸ry by艂 dow贸dc膮 artylerii wojsk obl臋偶niczych i zgin膮艂 pod Ko藕lem. W sk艂ad daru wesz艂o 6 oryginalnych grafik przedstawiaj膮cych twierdze 艣l膮skie w czasach napoleo艅skich, w艂asnor臋czny pami臋tnik, portret i patent oficerski majora.
- Rozpocz臋艂a prac臋 w Baszcie sekcja historyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach kt贸rej mgr Urszula Wi臋cek prowadzi cykl wyk艂ad贸w o dziejach naszego miasta.

Rok 2008
- Do r膮k czytelnik贸w trafi艂a, wydana przy udziale TZK, ksi膮偶ka zawieraj膮ca materia艂y z XI K臋dzierzy艅sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Wojna i pok贸j w dziejach twierdzy i miasta Ko藕le” pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza i Stanis艂awa Senfta.
W roku tym odby艂y si臋 dwa k臋dzierzy艅sko-kozielskie seminaria naukowe: XII K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziej贸w w dniu 12–13 VI 2008 r. pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddzia艂u w Katowicach (Komisja Studi贸w nad Przysz艂o艣ci膮 G贸rnego 艢l膮ska) a organizatorem by艂: Urz膮d Miasta w K臋dzierzynie-Ko藕lu, Starostwo Powiatowe w K臋dzierzynie-Ko藕lu, Regionalny Zarz膮d Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w K臋dzierzynie-Ko藕lu.
XIII K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe Zak艂ad i miasto. Historyczne uwarunkowania i perspektywy wsp贸艂pracy w dniu 23 IX 2008 r. pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddzia艂u w Katowicach (Komisja Studi贸w nad Przysz艂o艣ci膮 G贸rnego 艢l膮ska) a Organizatorem by艂y Zak艂ady Azotowe K臋dzierzyn S.A. i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w K臋dzierzynie-Ko藕lu.
- Od listopada 2008 po stycze艅 2009 r. trwa艂 gruntowny remont zabytkowej Baszty, siedziby Muzeum TZK, w ramach kt贸rego wyremontowano instalacj臋 elektryczn膮, unowocze艣niono o艣wietlenie, odnowiono pod艂ogi, odmalowano 艣ciany we wszystkich pomieszczeniach.
- Ukaza艂a si臋 kolejna pozycja poseminaryjna "Odra. Rzeka i ludzie - wzajemne uwarunkowania na przestrzeni wiek贸w" pod red. nauk. E. Nycza i F. Pisteloka (Opole 2008).

Rok 2009
- W sierpniu do r膮k czytelnik贸w trafi艂y „Szkice K臋dzierzy艅sko-Kozielskie, tom XI – XII” wydane przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza i Stanis艂awa Senfta, dzi臋ki wsparciu finansowemu z dotacji Urz臋du Miasta K臋dzierzyna-Ko藕la. - Od 8 maja do ko艅ca wrze艣nia eksponowali艣my wystaw臋 „S艂awi臋cice – Wczoraj – Dzi艣 – Jutro”, ukazuj膮c膮 histori臋, zaj臋cia i zainteresowania mieszka艅c贸w oraz zabytki i krajobrazy tej cz臋艣ci naszego miasta. Jej tw贸rcami byli cz艂onkowie Towarzystwa Przyjaci贸艂 S艂awi臋cic, a wsp贸艂organizatorami cz艂onkowie TZK. - 28 pa藕dziernika odby艂o si臋 XIV K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe „K臋dzierzyn-Ko藕le. Zabytki miasta – kultura w mie艣cie” zorganizowane pod kierunkiem dr Edwarda Nycza przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Urz膮d Miasta i Miejski O艣rodek Kultury w K臋dzierzynie-Ko藕lu. - Od 9 pa藕dziernika do ko艅ca roku 2009 trwa艂a wystawa fotograficzna W艂adys艂awa Lichorobca „K臋dzierzy艅sko-kozielskie zabytki i ich detale”. Autor na barwnych, wysmakowanych fotogramach pokaza艂, jak wiele pi臋kna kryje si臋 w licznych, nieraz ca艂kiem zapomnianych i zaniedbanych zakamarkach naszego miasta.

Rok 2010
- 17 lutego do r膮k czytelnik贸w trafi艂a ksi膮偶ka „K臋dzierzyn-Ko藕le. Kultura miasta – kultura w mie艣cie” wydana pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza w Wydawnictwie Instytut 艢l膮ski w Opolu, jej publikacj臋 sfinansowano z bud偶etu gminy K臋dzierzyn-Ko藕le i Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Z艂o偶y艂y si臋 na ni膮 materia艂y XIV K臋dzierzy艅sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego /28.10.2009/ pt. „K臋dzierzyn-Ko藕le. Zabytki miasta – kultura w mie艣cie”. W艣r贸d nich znalaz艂y si臋 opracowania prezentuj膮ce sylwetk臋 i dorobek prof. dr hab. Karola Joncy, wyniki ostatnich bada艅 archeologicznych prowadzonych na wzg贸rzu zamkowym w Ko藕lu oraz obrazuj膮ce stan obiekt贸w zabytkowych w mie艣cie i perspektywy ich ochrony. Publikacja cieszy艂a si臋 du偶ym zainteresowaniem spo艂eczno艣ci. - 3 wrze艣nia ukaza艂 si臋 XIII tom „Szkic贸w K臋dzierzy艅sko-Kozielskich”, wydany pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza i Stanis艂awa Senfta przez PIN Instytut 艢l膮ski w Opolu. Publikacja powsta艂a dzi臋ki darczy艅com i mecenasom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej oraz dotacji Urz臋du Miasta K臋dzierzyna-Ko藕la. Up艂yn臋艂o 25 lat od wydania I tomu w 1985 roku, a wi臋c ta publikacja wpisuje si臋 w rocznicowy charakter 2010 roku, w kt贸rym 35-lecie swego istnienia obchodzi miasto K臋dzierzyn-Ko藕le. Zawiera szereg artyku艂贸w podejmuj膮cych pr贸b臋 opisania dokonuj膮cych si臋 przeobra偶e艅 w mie艣cie, prezentuj膮cych wyniki bada艅 r贸偶nych aspekt贸w 偶ycia spo艂eczno艣ci lokalnych oraz wspomnienia zwi膮zane z historycznymi wydarzeniami w mie艣cie.
"K臋dzierzyn-Ko藕le. Wymiary 偶ycia miejskiego na prze艂omie XX i XXI wieku" to tytu艂 XV K臋dzierzy艅sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego (15 X 2010 r.) oraz tytu艂 ksi膮偶ki wydanej przez TZK. Inicjatorem seminarium i redaktorem naukowym ksi膮偶ki by艂 Edward Nycz.
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej kontynuuje wsp贸艂prac臋 ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach kt贸rej rozpocz膮艂 zaj臋cia ju偶 czwarty rok Warsztat贸w edukacyjno-kulturalnych /historycznych/ prowadzony przez mgr Urszul臋 Wi臋cek w oparciu o eksponaty muzealne i dokumenty historyczne ze zbior贸w Muzeum TZK w Baszcie. Prezentowali艣my r贸wnie偶 wystawy prac malarskich sekcji plastycznej UTW. Swoje obrazy wystawia艂y panie: Cecylia 艁ukasik, R贸偶a Wierzbicka i Danuta 呕alik i Urszula Marciszewska, a rze藕by w wosku pszczelim pani Maria Kipka. W dniu 11 grudnia 2010 r. odby艂o si臋 XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, kt贸re podsumowa艂o prac臋 naszego stowarzyszenia w minionej kadencji 2006–2010 i wybra艂o nowe w艂adze TZK. W roku 2010 Baszt臋 odwiedzi艂y 4382 osoby.
Rok 2011
• Zorganizowali艣my 4 wystawy czasowe, 3 z nich to wystawy historyczne zwi膮zane z rocznicami: 35-lecia utworzenia miasta K臋dzierzyna-Ko藕la, 60 rocznicy praw miejskich K臋dzierzyna oraz 90. rocznicy powsta艅 艣l膮skich. Dwie wystawy artystyczne: w Baszcie eksponowali艣my kultur臋 ludow膮 Ziemi Kozielskiej w fotografii W艂adys艂awa Lichorobca, natomiast malarstwo i grafik臋 Janiny Litwi艅skiej-Walas, artystki z Gliwic TZK zorganizowa艂o wsp贸lnie z Miejskim O艣rodkiem Kultury w Galerii Sztuk Wszelakich w DK „Chemik”.
• 25. X odby艂o si臋 XVI K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe na temat: „Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako warto艣膰 promocyjno-turystyczna”. Seminarium zosta艂o zorganizowane we wsp贸艂pracy z Urz臋dem Miasta i Miejsk膮 Bibliotek膮 Publiczn膮 w K臋dzierzynie-Ko藕lu. Inicjatorem seminarium i jego moderatorem by艂 dr Edward Nycz. R贸偶norodne tematycznie opracowania naukowe i popularyzatorskie prezentowane przez naukowc贸w z Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu 艢l膮skiego w Opolu oraz przez specjalist贸w praktyk贸w, ukazywa艂y mo偶liwo艣ci skutecznej promocji naszego miasta. 艢wiadcz膮 o tym tradycje bogatej wielokulturowej historii, unikalne zabytki techniki, pe艂ne uroku krajobrazy nadodrza艅skie, siedliska chronionych ro艣lin, ptak贸w i zwierz膮t tworz膮ce niepowtarzalne zabytki przyrody i krajobrazu na terenie K臋dzierzyna-Ko藕la. Prelekcje bogato ilustrowane zdj臋ciami cieszy艂y si臋 du偶ym zainteresowaniem publiczno艣ci. Materia艂y z tego seminarium przygotowywane s膮 do publikacji.
• Do zbior贸w Muzeum TZK trafi艂y szczeg贸lnie cenne dokumenty i eksponaty muzealne: dzie艂a sztuki: tryptyk „Zwiastowanie NMP”, na kt贸ry sk艂ada si臋 7 ikon autorstwa Zenona Wody oraz obraz olejny na p艂贸tnie „Anio艂 w S艂awi臋cicach”, 2 akwarele i 6 rysunk贸w Janiny Litwi艅skiej-Walas.
• Zabytki kultury materialnej: og贸艂em wzbogaci艂o nasze zbiory 39 eksponat贸w, w艣r贸d kt贸rych znajduj膮 si臋 dawne narz臋dzia i przedmioty codziennego u偶ytku w gospodarstwie rolnym i domowym np: drewniana pralka, maselnice, ko艂owrotki, tary, narz臋dzia stolarskie, ogrodnicze, orczyki itp./dary mi臋dzy innymi Przedszkola nr 20 w Cisowej i pa艅stwa El偶biety i Andrzeja Szik贸w z Ko藕la/. Szczeg贸lnie cenny jest zakupiony ze 艣rodk贸w w艂asnych TZK komplet 9 narz臋dzi i urz膮dze艅 u偶ywanych przez rybak贸w odrza艅skich, wykonany wed艂ug tradycyjnych wzor贸w przez pana Gintera Franciszka Ryborza z Przewozu. Do naszych zbior贸w trafi艂y r贸wnie偶 dawne mundury nauczycieli Technikum 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej /dar Jerzego Drzewieckiego/.
• Dokumenty stanowi膮ce 藕r贸d艂a historyczne uzupe艂ni艂y zdj臋cia i publikacje zwi膮zane z powstaniami 艣l膮skimi i dziejami K臋dzierzyna w XX w. W艣r贸d nich nale偶y wymieni膰 zdj臋cia powsta艅cze i widoki miasta sprzed 1945 r. mi臋dzy innymi przesy艂ane nam przez Marka Jur臋.
• Ju偶 5. rok odbywa艂y si臋 zaj臋cia edukacyjno-kulturalne i historyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, /22 takie spotkania/. Prowadzi艂a je mgr Urszula Wi臋cek, kt贸ra r贸wnie偶 opracowa艂a 7 tras spacerowych po mie艣cie „ Prezentacja historii i zabytk贸w K臋dzierzyna-Ko藕la” i pe艂ni艂a funkcj臋 przewodnika grup wycieczkowych.
• Muzeum odwiedzi艂o w 2011 roku 4118 os贸b, w tym 976 zwiedzaj膮cych to uczestnicy zorganizowanych wycieczek szkolnych z terenu miasta i powiatu.
Rok 2012
Skupiali艣my si臋 przede wszystkim na pracach s艂u偶膮cych tworzeniu optymalnych warunk贸w przechowywania i prezentacji zgromadzonych zbior贸w muzealnych i bibliotecznych, udost臋pnianiu ich zwiedzaj膮cym, oraz na tworzeniu podstaw profesjonalnego muzeum. Wiele naszych przedsi臋wzi臋膰 s艂u偶y艂o gromadzeniu i popularyzacji wiedzy o historii, bie偶膮cych problemach oraz perspektywach rozwoju K臋dzierzyna-Ko藕la i regionu. W tym celu wsp贸艂pracowali艣my z plac贸wkami o艣wiatowymi /od przedszkola po uczelnie wy偶sze/, z o艣rodkami kultury w mie艣cie, bibliotekami publicznymi i organizacjami po偶ytku publicznego, w tym szczeg贸lnie ze Stowarzyszeniem Kresowian K臋dzierzyn-Ko藕le i Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydali艣my w 2012 r. dwie ksi膮偶ki prezentuj膮ce prace badawcze i informacje dotycz膮ce K臋dzierzyna-Ko藕la:
– „Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako warto艣膰 promocyjno-turystyczna” wydana pod redakcj膮 dr Edwarda Nycza, stanowi膮ca publikacj臋 materia艂贸w z XVI K臋dzierzy艅sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego (z 25 X 2011 r.).
– „Szkice K臋dzierzy艅sko-Kozielskie” tom XIV-XV, pod redakcj膮 naukow膮 Edwarda Nycza i Stanis艂awa Senfta, wydany przez TZK K臋dzierzyn-Ko藕le i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w Wydawnictwie Instytut 艢l膮ski w Opolu.
W dniu 15. 10. 2012 r. odby艂o si臋 XVII K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe na temat: „K臋dzierzyn-Ko藕le. Sport i rekreacja w zmieniaj膮cych si臋 realiach spo艂ecznych”. Seminarium zosta艂o zorganizowane we wsp贸艂pracy z Urz臋dem Miasta K臋dzierzyn-Ko藕le, Miejskim O艣rodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim O艣rodkiem Kultury w K臋dzierzynie-Ko藕lu w Domu Kultury Ko藕le. Inicjatorem seminarium i jego moderatorem by艂 dr Edward Nycz. Towarzyszy艂a mu wystawa „Lokalne imprezy sportowe. Z archiwum TZK”, kt贸rej scenariusz i opracowanie by艂y dzie艂em Krystyny Rutkowskiej i Jerzego Drzewieckiego.
Zbiory muzealne wzbogaci艂y si臋 o cenne eksponaty: rze藕b臋 w drewnie Zenona Wody „Ber艂o Heroda” i dwa komplety 艣l膮skich stroj贸w ludowych, a do ksi臋gozbioru Muzeum TZK w Baszcie przyby艂o 39 tom贸w wa偶nych dla dziej贸w miasta i regionu publikacji.
Zorganizowali艣my 4 wystawy czasowe: dwie prezentuj膮ce malarstwo Heleny Goldy-B艂ahut i Adama Zieli艅skiego, tw贸rc贸w zwi膮zanych z K臋dzierzynem-Ko藕lem oraz „Rze藕by w drewnie Zygmunta Cedora” i wystaw臋 sportow膮 towarzysz膮c膮 XVII K臋dzierzy艅sko-Kozielskiemu Seminarium Naukowemu, prezentowan膮 w Domu Kultury „Ko藕le”
We wsp贸艂pracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku mgr Urszula Wi臋cek prowadzi艂a w Muzeum TZK zaj臋cia dla senior贸w w ramach warsztat贸w historyczno-kulturalnych. Odby艂o si臋 og贸艂em 27 spotka艅 ze 艣redni膮 frekwencj膮 25 uczestnik贸w.
W XII`2012 r. TZK liczy艂o 176 cz艂onk贸w. Muzeum TZK odwiedzi艂o og贸艂em 3847 zwiedzaj膮cych, w艣r贸d kt贸rych by艂y grupy wycieczkowe z r贸偶nych stron Polski /np. Wroc艂aw, Siemianowice 艢l膮skie, Rybnik/ a tak偶e go艣cie ze S艂owacji, Czech, Indii, Chin i Ukrainy.
Rok 2013
W roku 2013 wiele wysi艂ku w艂o偶yli艣my w prace s艂u偶膮ce tworzeniu optymalnych warunk贸w przechowywania i prezentacji zgromadzonych zbior贸w muzealnych i bibliotecznych, udost臋pnianiu ich zwiedzaj膮cym, oraz w tworzenie podstaw profesjonalnego muzeum. Wiele uwagi po艣wi臋cali艣my gromadzeniu i popularyzacji wiedzy o historii, bie偶膮cych problemach i perspektywach rozwoju K臋dzierzyna-Ko藕la i regionu.
Ksi臋gozbi贸r biblioteki Baszty wzbogaci艂 si臋 o 32 tytu艂y tematycznie zwi膮zane z dziejami K臋dzierzyna-Ko藕la, w tym 7 to opracowania w j臋zyku niemieckim (m.in. Herbert Probe „Historyczny spacer po mie艣cie Ko藕lu”). Do zbior贸w muzealnych pozyskali艣my kilkana艣cie zabytk贸w kultury materialnej 艢l膮ska Opolskiego oraz przekazany przez Leona Piecucha bogaty zbi贸r pami膮tek i dokument贸w obrazuj膮cych dzia艂alno艣膰 Klubu Honorowych Dawc贸w Krwi im. prof. L. Hirszfelda.
Dzia艂alno艣膰 dokumentacyjn膮 i wystawiennicz膮 TZK w 2013 roku zdominowa艂y prace zwi膮zane z jubileuszem Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. W 2013 roku prezentowali艣my nast臋puj膮ce wystawy: „ Rze藕by w drewnie Zygmunta Cedora”; „Mi臋dzy dniem a snem” malarstwo i tkanina Ma艂gorzaty Lehmann oraz „50 lat dzia艂alno艣ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” i plenerowa wystawa na rynku kozielskim „50 – lat TZK” wystawa zdj臋膰 W艂adys艂awa Lichorobca.
W dniach 13–15 wrze艣nia odby艂y si臋 g艂贸wne uroczysto艣ci jubileuszowe. 13 wrze艣nia cz艂onkowie TZK uczestniczyli we mszy 艣wi臋tej w ko艣ciele 艣w. Zygmunta i 艣w. Jadwigi 艢l膮skiej w intencji by艂ych i obecnych cz艂onk贸w naszego stowarzyszenia. Po mszy w obecno艣ci prezydenta K臋dzierzyna-Ko藕la Tomasza Wantu艂y i proboszcza parafii kozielskiej Marka Biernata wszyscy uczestnicy przeszli pod Baszt臋, gdzie ods艂oni臋to jubileuszow膮 tablic臋 upami臋tniaj膮c膮 s艂u偶b臋 TZK miastu i regionowi od 1963 r. 14 wrze艣nia odby艂o si臋 w Domu Kultury „Ko藕le” uroczyste spotkanie cz艂onk贸w TZK z przedstawicielami w艂adz miasta i powiatu oraz reprezentantami instytucji i przedsi臋biorstw, kt贸re sponsoruj膮 statutow膮 dzia艂alno艣膰 Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i z nim wsp贸艂pracuj膮. Jubileuszow膮 uroczysto艣膰 wype艂ni艂o: XVIII K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe na temat „Rola towarzystwa regionalnego w kszta艂towaniu lokalnych kapita艂贸w”, w ramach kt贸rego dr Edward Nycz przedstawi艂 g艂贸wne kierunki dzia艂ania TZK w ostatnim pi臋膰dziesi臋cioleciu oraz wspomnienia cz艂onk贸w TZK i podzi臋kowania osobom wnosz膮cym najwi臋kszy wk艂ad pracy w dotychczasowe osi膮gni臋cia Towarzystwa Ziemi Kozielskiej: 16 os贸b i 5 sponsor贸w TZK nagrodzono Medalem Honorowym za Zas艂ugi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, a 13 osobom i 5 instytucjom wr臋czono Dyplomy w Uznaniu Zas艂ug dla rozwoju Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
Uroczysto艣ci 14 wrze艣nia zako艅czy艂 program w wykonaniu Najemnej Kompani Grodu Ko藕le, kt贸ra u st贸p Baszty i mur贸w dawnego zamku zaprezentowa艂a sceny walk rycerskich i inscenizacj臋 legendy kozielskiej. Pokazy cieszy艂y si臋 wielkim zainteresowaniem publiczno艣ci, kt贸ra potem zwiedza艂a Muzeum TZK w ramach „nocy muzealnej” (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013).
W 2013 roku realizowana by艂a ciekawa inicjatywa Ryszarda M艂ynarka, kt贸ry w Baszcie organizowa艂 spotkania uczni贸w na temat „K臋dzierzyn-Ko藕le na starych fotografiach”, kt贸re by艂y realizowane na przyk艂adach z dokumentacji fotograficznej znajduj膮cej si臋 w zbiorach Muzeum TZK.
We wsp贸艂pracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku Urszula Wi臋cek prowadzi艂a w Muzeum TZK zaj臋cia dla senior贸w w ramach warsztat贸w historyczno-kulturalnych „Powiat k臋dzierzy艅sko-kozielski i Opolszczyzna to nasz dom, nasza Ojczyzna”. W bie偶膮cym roku odby艂o si臋 og贸艂em 20 spotka艅 urozmaicanych wycieczkami historycznymi po mie艣cie i okolicy (艣rednio 24 uczestnik贸w).
Muzeum TZK Zwiedza艂y liczne zorganizowane grupy: mi臋dzy innymi tury艣ci przybywaj膮cy z r贸偶nych stron kraju i z zagranicy Najcz臋艣ciej odwiedza艂y Muzeum TZK wycieczki szkolne ze szk贸艂 podstawowych naszego miasta, w tym najliczniej z PSP nr 12. Og贸艂em w 2013 roku goszczono w Muzeum 4121 zwiedzaj膮cych.
Rok 2014
W 2014 roku podobnie jak w poprzednich latach przede wszystkim dbano o sta艂e wzbogacanie zbior贸w muzealnych i uzupe艂nianie biblioteki o ukazuj膮ce si臋 nowo艣ci wydawnicze zwi膮zane z dziejami i bie偶膮cymi problemami naszego regionu. Do zbior贸w Muzeum TZK w minionym roku pozyskali艣my 4 obrazy olejne na p艂贸tnie, pochodz膮ce z plener贸w malarskich odbywaj膮cych si臋 w K臋dzierzynie-Ko藕lu, a przekazane przez Urz膮d Miasta oraz ikon臋 autorstwa Zenona Wody „Madonna z Dzieci膮tkiem”. Szczeg贸lnie cennymi eksponatami, o kt贸re wzbogaci艂o si臋 nasze muzeum, s膮 dwie panoramy Ko藕la: miedzioryt „Odst膮pienie wojsk austriackich od obl臋偶enia twierdzy Ko藕le 1760” i „Kosel 1720/1730”, kt贸re pozyska艂 Marek Jura i podarowa艂 naszemu muzeum. Szczeg贸lne miejsce w dzia艂alno艣ci naszego stowarzyszenia zajmuje dzia艂alno艣膰 badawczo-naukowa i popularyzacja wiedzy o historii i bie偶膮cych problemach regionu, a przede wszystkim K臋dzierzyna-Ko藕la. 10 pa藕dziernika odby艂o si臋 XIX K臋dzierzy艅sko-Kozielskie Seminarium Naukowe, kt贸re po艣wi臋cone by艂o historii miasta, obrady toczy艂y si臋 na temat „Ko藕le w 艣redniowieczu”. Towarzyszy艂 im bardzo bogaty program kulturalny przybli偶aj膮cy spo艂ecze艅stwu miasta kultur臋, obyczaje i wydarzenia historyczne tamtego okresu. Materia艂y z tego seminarium s膮 ju偶 opublikowane i b臋d膮 dost臋pne w bibliotece Muzeum TZK. O 36 tom贸w powi臋kszy艂 si臋 ksi臋gozbi贸r Baszty. To przede wszystkim publikacje dotycz膮ce historii Ko藕la, pochodz膮ce cz臋sto z dar贸w, a tak偶e stanowi膮 je w艂asne wydawnictwa TZK. W 2014 roku trafi艂 do r膮k czytelnik贸w nowy XVI i XVII tom „Szkic贸w K臋dzierzy艅sko-Kozielskich”. Starano si臋 wzbogaca膰 ofert臋 wystawiennicz膮 i promowa膰 r贸偶ne inicjatywy artystyczne mieszka艅c贸w K臋dzierzyna-Ko藕la. Prezentowali艣my 4 wystawy czasowe: „50 lat dzia艂alno艣ci Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” – stycze艅 2014 r.; „Malarstwo Agnieszki Galantowicz”, 22 stycze艅 - 23. kwietnia 2014 r.; „Z w臋dr贸wki po Meksyku 艣ladami Maj贸w i Aztek贸w” wystawa fotografii Jakuba Rogowskiego, 28 kwietnia - sierpie艅 2014 r.; „Malarstwo, grafika i fotografia Czes艂awy Marii Cichoniowej” – 3 wrze艣nia 2014 r. W Muzeum TZK odbywa艂y si臋 zaj臋cia s艂uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mgr Urszula Wi臋cek prowadzi艂a zaj臋cia historyczne, kt贸rych odby艂o si臋 21. Dla usprawnienia pracy w Baszcie zainstalowano wideodomofon oraz pod koniec roku zosta艂 przeprowadzony remont pod艂ogi na parterze Baszty. 29 listopada w Domu Kultury „Chemik” obradowa艂o XXIII Walne Zebranie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Zebrani cz艂onkowie TZK podsumowali wyniki pracy naszego stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania TZK, czyli w latach 2011 – 2014. W dyskusji wskazano zadania do realizacji w nowej rozpoczynaj膮cej si臋 kadencji dzia艂alno艣ci TZK oraz wybrano nowe w艂adze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. W wyniku wybor贸w ukonstytuowa艂y si臋 nowe w艂adze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Prezesem Zarz膮du TZK zosta艂 dr Edward Nycz. W 2014 r. opr贸cz os贸b indywidualnie zwiedzaj膮cych Muzeum TZK w Baszcie odwiedza艂y je tak偶e du偶e zorganizowane grupy spoza naszego miasta: z Czeladzi, Chorzowa i z Pokrzywnicy. Go艣cili艣my w Baszcie Zesp贸艂 Muzyczny i taneczny „Per艂a” z miejscowo艣ci Dolina na Ukrainie. Na zaproszenie Stowarzyszenia Kresowian kilka dni sp臋dzi艂a w naszym mie艣cie grupa dzieci i m艂odzie偶y z parafii ks. Krzysztofa Panasewicza pod opiek膮 Galiny Regeckiej. By艂a goszczona przez rodziny z naszego miasta. Zesp贸艂 wyst臋powa艂 w szko艂ach i w urz臋dach, prezentuj膮c ludowe ta艅ce oraz pie艣ni ukrai艅skie i polskie. W Baszcie zesp贸艂 zata艅czy艂 i za艣piewa艂 dla zgromadzonych go艣ci. W okresie od 1. stycznia do 15. grudnia 2014 r. og贸艂em zwiedzi艂o muzeum TZK: 4250 os贸b. W tej liczbie 991 os贸b to by艂y grupy zorganizowane, przede wszystkim ze szk贸艂 K臋dzierzyna-Ko藕la, ale odwiedzili nas tak偶e s艂uchacze UTW z Prudnika i Kamienia 艢l膮skiego oraz studenci U艢 i grupy wycieczkowe z Kalisza. Najcz臋艣ciej w minionym p贸艂roczu go艣cili艣my dzieci z przedszkoli naszego miasta. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w grudniu 2014 r. liczy艂o 173 cz艂onk贸w.

DY呕URY Zarz膮du
Pierwsza 艣roda miesi膮ca - w godz. 11:00 - 13:00

Prosimy r贸wnie偶 o kontakt emailowy
Nasz adres
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. J贸zefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 K臉DZIERZYN-KO殴LE
Email: tzkkk@wp.pl Tel. 077/482 36 86
Nasi mecenasi:


Cz艂onkostwo
ZOSTA艃 CZ艁ONKIEM TZK

DEKLARACJA CZ艁ONKOWSKA
1% dla TZK
Ksi臋gozbi贸r TZK
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu
Konto bankowe: 81 8882 1032 2001 0027 3909 0001
alfsoft.net